Dansk Rørindustri

Dansk Rørindustri Bliver Til Fakta og Brugsen i Fredericia
Billeder Taget af Asbjørn Sørensen fra start til slut…